Listopad jest dla naszej szkoły miesiącem szczególnym. Wspominamy naszego patrona Janusza Korczaka. Inspirujemy się jego pedagogiczną i literacką twórczością. Popularyzujemy myśl Starego Doktora dotyczącą obrony praw dziecka. Jesienią obchodzimy Szkolne Święto Szkoły i organizujemy międzyszkolny Wieczór z Korczakiem.
W tym roku Rada Pedagogiczną pierwszy raz wręczy dwa Medale Korczakowskie. Jest to odznaczenie przyznawane dzieciom i osobom, które w naszym mniemaniu realizują w życiu społecznym myśli naszego patrona. Charyzma życiowa, determinacja w dążeniu do celu, ofiarność w działaniu, przełamywanie barier i trudności to cechy, które mają według nauczycieli naszej szkoły mają charakteryzować laureatów odznaczenia.
Mamy nadzieję, że uhonorowanie pozytywnych i szlachetnych postaw będzie dla naszej szkolnej społeczności - uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły wskazówką naszej edukacyjnej drogi, istotnych dla nas wychowawczych kierunków.
Ogłoszenie laureatów odbędzie się 29 listopada 2019 r. podczas Święta Szkoły i Wieczoru z Korczakiem.