Kim w naszej rzeczywistości jest "inny", "obcy", "swój"? Jaka jest rola edukacji w zacieraniu zbędnych granic między nami? Jak odnaleźć równowagę w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb osób funkcjonujących w przestrzeni społecznej? Czy szkoła może być miejscem wyrównywania szans niezależnie od inności i deficytów osób ją tworzących?
Na te i wiele innych pytań próbowano odpowiedzieć podczas międzynarodowej konferencji "Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń", która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie 20 listopada 2019 roku. Organizatorami tej imprezy byli: Uniwersytetu Śląski w Katowicach, Społeczność Pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, Fundacja Paradygmat, ZNP Zarząd Główny w Warszawie, ZNP Okręg Śląski w Katowicach, ZNP Oddział Cieszyn. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Zespół Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
W trakcie sesji plenarnej głos zabrali specjaliści prof. dr hab. Milon Podmešil, prof. Neo Zhang, prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. dr Graciela L. Slesaransky -Poe. Przedstawiali problematykę edukacji inkluzyjnej w różnych kulturach i krajach. Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń jest niezwykle cennym dla pedagogów źródłem inspiracji do działania. W drugiej panelowej części pt. "Różnice i nierówności versus różnorodność i równość. Jaka edukacja... jest, może być, powinna być?" głos zabrali: Burmistrzyni Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Sekretarz Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP Grażyna Hołyś - Warmuz, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Anna Wentkowska i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Wspólnym mianownikiem wypowiedzi była myśl, że integracja i inkluzja w edukacji jest konieczna, chociaż niezwykle trudna i zależy od współpracy różnych organizacji na wielu polach. Niezbędne są: chęci, wiara w sens istoty sprawy i determinacja. Tego nie brakowało zebranym. Teraz jednak wyzwaniem jest przeniesienie entuzjazmu na przestrzeń codziennego działania obecnych.
Nasza szkoła od lat wspiera inność i równość poprzez swoje integracyjne zadania i humanistycznego ducha nauczania. Dlatego nasi uczniowie brali udział w konkursach towarzyszących konferencji. Dzięki temu ich młody głos w tej sprawie został usłyszany, zauważony.
Przedstawiliśmy sporo prac w konkursie plastycznym i jedną w literackim.
Udało nam się zdobyć II miejsce w konkursie plastycznym "Równiacha na Tak". Nagrodę otrzymała Nikola Czekaj. Zauważona została również praca Jagody Panasiuk (wyróżnienie). Dziękujemy wszystkim Uczniom zaangażowanym za trud pracy.
Wierzymy, że szkoła będzie miejscem uczącym otwartości na inność i przestrzenią sprawiedliwej i pięknej równości edukacyjnej.
W konferencji udział wzięły: Elżbieta Prawdzik i Katarzyna Frydrychowicz.