Wycieczka kl. 2A i 3A do Świata Techniki w Ostrawie.