Wszystko co dobre, szybko się kończy - tak mawiamy, kiedy jakieś wydarzenie jest dla nas ciekawe i miłe. A taka była wizyta naszych gości zza Olzy. Łączy nas wiele, ale przede wszystkim miłość do naszego pięknego regionu - Śląska Cieszyńskiego. Na tej naszej wspólnej ziemi, w naszej małej Ojczyźnie mamy wiele rzeczy wspólnych. Na pewno jest to zachwyt nad pięknem natury, chęć poznania naszych korzeni - tych przed podziałami i po nich, miłość do języka polskiego (goście dobrze posługują się językiem, ponieważ w ich szkołach jest to język wykładowy - język mniejszości na Zaolziu).Uczestnicy projektu mogli zobaczyć naszą cieszyńską szkołę, uczestniczyć w zajęciach, warsztatach i wycieczkach. W trakcie swobodnych wywiadów porównywaliśmy warunki pracy uczniów. Gościom podobała się nasza szkoła, zajęcia. Mówili jednak o dość dużym hałasie i ciągłej konieczności przemieszczania się uczniów. Do ich szkoły uczęszcza około 100 uczniów i jest to odczuwalne w poziomie decybeli na korytarzach. W ostatnim dniu, oprócz zajęć lekcyjnych, obserwowali warsztaty regionalne. Uczyli się z nami śpiewać. Mogli również obejrzeć swoje prace plastyczne w małej galerii i odebrać nagrody za ich przygotowanie. 
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.