KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA KLAS I – III

 

KLASA I – „My Christmas Stocking” (Zadaniem uczniów jest wykonanie świątecznej skarpety na prezenty.)

KLASA II – III – „My Christmas Card” (Zadaniem uczniów  jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej. Kartka musi zawierać świąteczną stronę tytułową oraz życzenia lub wierszyk bożonarodzeniowy w języku angielskim.)

Warunki uczestnictwa:

·        Jedna osoba przygotowuje samodzielnie jedną pracę konkursową.

·        Technika i  rozmiar prac dowolny.

Termin dostarczenia prac:

·        Pracę należy podpisać (Imię, nazwisko oraz klasę) i do 14.12.2018r. dostarczyć do sali nr 6 lub bezpośrednio przekazać nauczycielowi j. angielskiego pani Joannie Lipie.

Zasady oceniania:

 

·        Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

nauczyciele języków obcych oraz nauczyciel plastyki

·        Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów: poprawność językowa

( klasy II i III), pomysłowość, sposób wykonania, estetyka wykonania pracy.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną podane 20.12.2018r. na stronie internetowej szkoły oraz będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Rozdanie nagród odbędzie się 7.01.2019r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKIE DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE J