Pierwszy dzień wiosny klas ósmych

 

       21 marca klasy ósme gościły w swych progach uczniów Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Frysztackiej w Cieszynie. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami zorganizowali w „Trójce” warsztaty, poprzez które przedstawili ofertę swojej szkoły. Na poszczególnych stanowiskach odbyły się więc pokazy i zajęcia następujących zawodów:

- technik usług fryzjerskich

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik mechatronik

- technik mechanik

- technik elektryk.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych zawodów, oraz dowiedzieć się jak na co dzień płynie czas w szkole na Frysztackiej. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem.