30 listopada 2018 roku odbył się czwarty "Wieczór z Korczakiem". Był to szczególny czas poświęcony naszemu patronowi, jego życiu i twórczości. Najważniejszymi gośćmi byli uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Cieszynie i Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie. Młodzieży i opiekunom bardzo dziękujemy. Zaszczycili nas swoją obecnością zacni goście - Ryszard Macura (były burmistrz miasta Cieszyna), Damian Szarek (przedstawiciel Rady Rodziców SP3). W uroczystościach brali udział nauczyciele naszej szkoły.

Pierwsza oficjalna część była okazją do pokazania społeczności sztandaru szkoły (przyjętego 23 listopada 2018r.) i medali korczakowskich "Z serca dla serc". Odznaczenia - medale będą przyznawane osobom o szczególnej, altruistycznej postawie w naszej społeczności (jeden laureat będzie wybrany spośród dorosłych, drugi spośród dzieci).

W następnej części dr Anna Bystrzycka zaprezentowała w szczególny sposób sylwetkę Janusza Korczaka widzianego oczami wychowanków. Po tym wykładzie odbył się konkurs recytatorski (proza Janusza Korczaka), w której brało udział dziesięcioro uczniów cieszyńskich szkół.

Następnie uczestnicy przeszli do działań warsztatowych. Warsztaty tańca żydowskiego prowadziła pani Beata Kobis i pomagała jej  pani Liliana Binek. Warsztaty muzyczno - ruchowe (bum - bum rurki) realizowane były przez dwóch prowadzących - panią Edytę Bogdan i panią Beatę Śliż. W grupie literackiej liderem była pani Anita Sznajder (list do Janusza Korczaka). Pracami plastycznymi zajęły się pani Magdalena Kusek-Pagieła i pani Lucyna Szewczyk. Zajęcia kulinarne prowadziła pani Ania Szarzec i pani Agnieszka Chromik (zdobienie pierników i przyrządzanie sałatki owocowej). W grupie pani Magdaleny Martynek i pani Adrianny Macury zajmowano się ekspresją twórczą (projekty ubrań z gazet). Młodzież pracowała z zacięciem, przez co efekty były bardzo intrygujące. Tę część udoskonalił Zespół tańca żydowskiego "Klezmer", który od trzech lat uświetnia nasze spotkania swoimi występami. W przygotowaniu imprezy brali nauczyciele naszej szkoły o ogromnych sercach.

Mamy nadzieję, że nasi goście wrócą do nas za rok, bo jak mawiał patron ważne jest, żeby coś nas naprawdę zajmowało.