Programujemy roboty

 

W ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej uczniowie na zajęciach informatyki zajmują się między innymi montażem zakupionych przez szkołę robotów, a następnie ich programowaniem i obsługą odpowiednich aplikacji komputerowych.

Praca na zajęciach z robotami dostarcza wiele radości, uczy wielu kompetencji tak potrzebnych we współczesnym cyfrowym świecie.

Należy podkreślić, że zajęcia te pozwalają na zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania problemów. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów należą: myślenie matematyczne, komputacyjne, naukowe, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem instrukcji, kodowanie i programowanie.

Z pewnością umiejętności i wiedza zdobyta na zajęciach zaprocentuje w przyszłości, a ta dziedzina aktywności uczniów będzie się w "trójce" rozwijana dzięki wsparciu środków budżetowych,  sponsorów i Rady Rodziców. Innowację prowadzi w szkole p.Grzegorz Gołyszny.