RADA RODZICÓW wzbogaca bazę dydaktyczną szkoły

Zestawy LEGO do nauki robotyki to już kolejny zestaw środków dydaktycznych wzbogacający wyposażenie naszej szkoły pozwalające w sposób nowoczesny realizować zadania edukacyjne wśród dzieci. Robotyka w szkole to nowy temat, wprowadzony po raz pierwszy w nowej podstawie programowej z informatyki dla szkoły podstawowej. Dokumenty te nie uszczegóławiają zakresu zagadnień związanych z robotyką. Według nowej podstawy programowej z informatyki dla SP uczeń: programuje wizualnie. Dlatego Rada Rodziców naszej szkoły wychodząc naprzeciw tym zadaniom zakupiła zestawy klocków LEGO do nauki programowania.

Dwóch nauczycieli szkoły p.Karolina Kavoura i p.Grzegorz Gołyszny ukończyli specjalny kurs szkoleniowy w tym zakresie, aby w przyszłym roku szkolnym wykorzystywać roboty na swoich zajęciach.

Realizując te zadania mamy na celu:

· wprowadzenie w fascynujący świat robotyki

· rozwijanie sprawności manualnej

· kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego rozwiązywania problemów

· kształtowanie wyobraźni przestrzennej

· rozwijanie zainteresowań technicznych

· umiejętność pracy w ciszy i skupieniu

· rozwijać zainteresowania

· odkrywać swoją  pasję

Należy pamiętać, że sposób spędzania czasu na zajęciach w pracy z klockami i robotami  jest zazwyczaj efektywny – dzieci coś tworzą, z czego mogą być dumne Praca w małej grupie zapewnia pozytywny wpływ na efekt pracy, zadowolenie z siebie, atmosferę podczas spotkań.

Oprócz nowo zakupionych zestawów LEGO Education WEDO 2.0 dysponujemy już zestawami do robotyki mBoot - patrz PROGRAMUJEMY ROBOTY