W naszej szkole odbyło się szkolenie grona pedagogicznego w zakresie wiedzy o kompetencjach kluczowych w kontekście podnoszenia jakości pracy placówki. Nauczyciele powtarzali treść dokumentu stworzonego przez zespół państw Unii Europejskiej w obszarze kształcenia, aby stworzyć szansę skutecznego funkcjonowania wychowanków niezależnie od miejsca, które wybiorą na miejsce swojego życia i rozwoju. Każdego ucznia trzeba więc traktować jako osobę o indywidualnym potencjale, który może i powinien wykorzystać w przestrzeni, gdzie będzie funkcjonował.

W 1996 r. przyjęto za kluczowe kompetencje: posługiwanie się językiem ojczystym, porozumiewanie w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo - techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Wszystkie te obszary są bardzo ważne.

Nauczyciele podczas warsztatów wypracowali zadania do realizacji długofalowej w tym roku. Będzie to praca nad ciszą na przerwach (rozumianej jako ograniczenie zbędnych i nadmiernych bodźców dźwiękowych).W związku z tym już w grudniu odbędzie się inauguracja akcji.

Szkolenie w obszarze wdrażania kompetencji zostało przeprowadzone przez Katarzynę Frydrychowicz i Dariusza Grzegorza Gołysznego - wykwalifikowanych przez MEN wspomagających placówki w tej dziedzinie.