W pierwszy Dzień Wiosny
klasy piąte wraz z przewodnikiem
zwiedzały Wzgórze Zamkowe