Tuż przed feriami uczniowie klasy 6a mieli okazję poznać mechanizmy gry na giełdzie poprzez zabawę.

Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy inwestorów i podczas dwugodzinnej rozgrywki, inwestowali w firmy notowane na giełdzie –

KOLOROWY ROWEREK

PYSZNE ŚNIADANKO

KOMPUTEREK

ZABAWKI BAM-BAM

Zadaniem grup inwestorów była analiza rynku, śledzenie doniesień prasowych, tendencji zwyżkowych i spadków –
a w konsekwencji pomnażanie kapitału poprzez kupno i sprzedaż akcji.

Uczniowie podczas bardzo emocjonującej rozgrywki rozwijali różnorodne kompetencje edukacyjne. Rozwijali współpracę w grupie, myślenie przyczynowo-skutkowe, ćwiczyli umiejętność czytania ze zrozumieniem a także doskonalili sprawności rachunkowe oraz umiejętność szacowania.

Kształcone były także takie umiejętności praktyczne takie jak analiza wykresów i diagramów, umiejętność obliczania procentów – podczas zaciągania pożyczek w banku itp.

Wszystkie grupy inwestorów po odbyciu 10 sesji giełdowych pomnożyły swój kapitał, a zwycięzcy aż 20 krotnie.

W zabawie uczestniczyła p. dyrektor Mariola Lapczyk i wychowawczyni kl.6a p. Jadwiga Walek.

Grę prowadził jej twórca i pomysłodawca p. Dariusz G. Gołyszny.