III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

www.metis.pl

Zaproszenie uczniów i ich rodziców. ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE ZAPRASZA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW DO SKORZYSTANIA Z KONSULTACJI Z DORADCAMI ZAWODOWYMI.

W ramach III REGIONALNEGO FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO organizowanego przez Województwo Śląskie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz Śląską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, odbędzie się kilka inicjatyw. 06.10.2018R. W SOBOTĘ Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie zaprasza w godzinach OD 9.00 DO 12.00 do skorzystania Z BEZPŁATNYCH PORAD EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH. Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie będą w tych godzinach pełnić dyżur i służyć wsparciem. Udział nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 ZAINTERESOWANE OSOBY ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE W GODZINACH 9.00-12.00 (POKÓJ NR 26, PIĘTRO II). ZAPRASZAMY

https://zppp.cieszyn.pl/iii-regionalne-forum-doradztwa-zawodowego/#more-1360

dyżury: https://zppp.cieszyn.pl/wp-content/uploads/2018/09/Dyżury-doradców-zawodowych.pdf