Bez dzwonków?
Szkoła bez dzwonków? Dlaczego nie? W ramach przyjętego przez grono projektu "Cisza" rezygnujemy z mechanicznego wyznaczania czasu poprzez dźwięk dzwonka. Zauważyliśmy, że często ten sygnał psuje relacje nauczyciel - uczeń, ponieważ niektórzy uczniowie po usłyszenia dzwonka, dają sobie prawo do zakończenia spotkania niezależnie od tego, że prowadzący został w trakcie wypowiedzi. Diagnozowaliśmy również przerwy i zaobserwowaliśmy pod koniec przerw, po usłyszenia dźwięku krzyk dzieci i bieg po korytarzu. Niewątpliwie bardzo stresogennie wpływa dzwonek na osoby nadwrażliwe, czyli uczniów z zaburzeniami.
Biorąc to pod uwagę, próbujemy zrezygnować z dzwonka. Koniec lekcji będzie wyznaczał punktualnie nauczyciel żegnając klasę. Początek zajęć będziemy regulowany przez duże zegary na wszystkich piętrach, obok których będą duże plansze z informacją o wszystkich przerwach. Oczywiście sygnałem dla ucznia będą schodzący z dyżuru nauczyciele i zmierzających w stronę pracowni prowadzący lekcje. Przez pierwsze kilka dni będziemy też dyskretnie informować o skończonym czasie przerwy ręcznym dzwonkiem, z którego po czasie zrezygnujemy.


Korzyścią dla dzieci jest większy spokój. Jest to nauka organizowania sobie czasu tak, aby w zgodzie z zegarem zdążyć wszystko zrealizować. Nareszcie dziecko znajdzie praktyczne zastosowanie swojego zegarka. Nauczy się, że trzeba być na czas, który sam musi kontrolować - tak jest wszędzie, gdzie nie ma dzwonków. Wykształci pewien rodzaj odpowiedzialności, przedsiębiorczości i zaradności. Jest to też nauka matematyki.

Po kilku miesiącach przedyskutujemy efekty naszych działań.
Następnym etapem akcji będzie stworzenie "Komnat ciszy" - sal do wyciszania, czytania i cichej pracy podczas przerw.

Apel do Rodziców :

Prosimy o rozmowę na temat rezygnacji z dzwonków. Warto byłoby sprawdzić poczucie przestrzeni czasowej w domu na prostych wyzwaniach życiowych - zabawa uwielbiana przez dzieci "zrób coś na czas". Odnajdźcie zakurzony zegarek w szufladzie. Podyskutujcie o walorach punktualności w życiu każdego człowieka.

BARDZO DZIĘKUJEMY Radzie Rodziców za zakup zegarów umożliwiających rozpoczęcie tej akcji. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie.