Najstarsza modlitwa

Cisza – to najstarsza modlitwa świata.

Modlili się nią Mojżesz, Abraham, Jan Chrzciciel, Jezus i inni.

Dzisiaj cisza jest luksusem, ponieważ zgiełk i gwar opanowały świat,

który stał się targowiskiem hałasu.

Cisza leczy
Oswajanie ciszy

Rozpoczyna się od dzisiaj (5 grudnia 2018 r.) akcja pod hasłem "Cisza". Jest to zadanie wychowawcze, które zrodziło się podczas nauczycielskich debat w ramach szkolenia o realizacji kompetencji kluczowych w naszej szkole. Projekt realizowany będzie z całą społecznością szkolną (nauczyciele, uczniowie i rodzice) przez rok. Powodem jest zauważalny spadek komfortu przebywania na przerwach i złe nawyki w komunikowaniu się. Nauczyciele rozpoczęli dzisiaj akcję zaskakującym happeningiem (happening z j.ang. "dzianie się", "zdarzenie", które ma na celu przekazanie jakiejś spójnej treści) na szkolnych korytarzach. Jest on wyrazem naszej niezgody na wzmożony hałas wynikający z braku respektowania określonych norm współpracy w szkole. Tak duże natężenie stresogennych dźwięków trwale (według badań) uszkadza słuch, psuje relacje, zabiera przyjemność obcowania ze sobą, odbiera koncentrację. Podjęliśmy działania mające na celu dalszy rozwój akcji. Nasze działanie spotkało się ze zrozumieniem ze strony dzieci i młodzieży. W klasach wywołały wiele dyskusji i zainicjowało nowe pomysły. Starsze klasy podjęły się realizacji lekcji w młodszych na ten temat. W planach jest również otwarcie pracowni tematycznych na przerwach. Najważniejsze jest jednak to, aby zmieniło się nasze nastawienie. Cisza daje moc i przestrzeń do działania i myślenia. Rodziców prosimy o rozmowy ze swoimi pociechami na ten ważny dla nas wszystkich temat. Razem możemy więcej!