Akcje charytatywne

CO ORGANIZUJEMY I W CZYM BIERZEMY UDZIAŁ

Wolontariat >>>

Szkoła bez dzwonków >>>

Budżet Obywatelski "Zielona klasa" >>>

Akcja cisza >>>

Odwiedziny w Domu Spokojnej Starości >>>

Świąteczne kartki dobroczynne >>>

Recykling >>>

Akcja bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo oddechowej >>>

WOŚP >>>

Sprzątanie >>>

Recykling >>>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa >>>