Akcje charytatywne

CO ORGANIZUJEMY I W CZYM BIERZEMY UDZIAŁ

Akcja cisza >>>

Świąteczne kartki dobroczynne >>>

Recykling >>>

Akcja bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo oddechowej >>>

WOŚP >>>

Sprzątanie >>>

Recykling >>>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa >>>