11.09. 2018 Uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Straży Miejskiej. Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Oprócz obejrzenia prezentacji multimedialnej dzieci miały okazję samodzielnie przedstawić właściwe zachowania.