W poniedziałek 13 listopada naszą szkołę odwiedzili strażacy. Przeprowadzili z uczniami klas trzecich warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieli m.in. jak postępować w razie pożaru. Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach pogłębiając swoją wiedzę.