20 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, w którym udział wzięli uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych. Tematem prelekcji była  odpowiedzialność karna nieletnich oraz profilaktyka uzależnień, agresji i przemocy w szkole i poza nią. Panowie policjanci zwracali szczególną uwagę na przepisy Kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego i demoralizacji.  Omówiono najczęstsze czyny karalne oraz rodzaje przestępstw popełnianych przez młodzież jak również szereg kar grożących młodemu człowiekowi za popełnione wykroczenia i przestępstwa. Uczniowie z dużą uwagą przysłuchiwali  się prowadzącym spotkanie. Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny być może uchroni niektórych przed nieodpowiednim zachowaniem się w codziennym życiu.