Od glinianych tabliczek po e-booka

Realizując treści nauczania, przyszła pora na bliższe zapoznanie z historią książki. Dlatego też uczniowie klas 4a oraz 4d w ramach lekcji j. polskiego udały się na zajęcia do szkolnej biblioteki, gdzie pani Agnieszka Chromik zapoznała ich z kolejnymi etapami powstawania książek. Przestawiono ciekawostki z przeszłości oraz omówiono współczesne formy funkcjonowania tekstu literackiego. Przy okazji wspominano o zasadach i korzyściach korzystania z biblioteki. Ponadto zaproszono uczniów na Kiermasz Taniej Książki.