źródło: www.zpk.com.pl

Konkurs fotograficzny pn. "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego". Konkurs o zasięgu wojewódzkim jest realizowany ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. "Stawiam na przyrodę" dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach i adresowany do uczniów klas VII-VIII oraz gimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego.


karta zgłoszenia

regulamin