Jasełka
Tegoroczne jasełka przygotowała klasa 3b pod kierunkiem katechetki - Danuty Zoń i wychowawczyni - Anny Morawskiej. Dekorację przygotowała Jolanta Morawiec, stroje i rekwizyty przygotowały: Bożena Harwot-Podżorska, Elżbieta Wajdzik i Iwona Matuszyk