Warsztaty z drukarkami 3D
Zainteresowanie wśród uczniów było bardzo duże! Jesienią powtórzymy je jeszcze raz, bo zabawa była super!