PODEJMIJ MĄDRĄ DECYZJĘ – NIE PAL!

 

Końcem lutego, zakończył się program profilaktyki palenia tytoniu, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, będący pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach tego programu, nasi uczniowie z klas IV – VII już po raz kolejny wzięli udział w zajęciach warsztatowych, łącznie uczniowie z 13 oddziałów klasowych. Celem zajęć było przyswojenie przez uczniów wiedzy o szkodliwości nikotyny,  kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia i odpowiedzialności za własne zdrowie a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Podejmij mądrą decyzję – NIE PAL”. Zadaniem konkursowym było stworzenie pracy o charakterze komiksu, którego przesłaniem miała być postawa niepalenia. Powstało wiele pięknych i pomysłowych prac, które nagrodzono dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 

 

 

Oto wyniki:

1 miejsce: Julia Dwornicka 

2 miejsce: Sara Tomica i Jessica Bojda

3 miejsce: Marzena Chuchla 

Wyróżnienia:

Wiktoria Walichrad

Jakub Jaworski