Wieczór Kolęd
 

W poniedziałek 9 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Cieszynie odbył się Wieczór Kolęd.
Na program artystyczny składały się występy zarówno wokalne jak i instrumentalne w czasie których zaprezentowali się uczniowie, a także nauczyciele naszej szkoły.
Można było wysłuchać również kolędy w języku angielskim. Przybyli go¶ci chętnie uczestniczyli
we wspólnym ¶piewaniu. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

  Zespół Promocji SP3