Interaktywne Widowisko Telewizyjne

 

 

W dniu 7 kwietnia 2017 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie uczestniczyli w Interaktywnym Widowisku Telewizyjnym dla przedszkoli i szkół podstawowych klas I – III, pt.: „Szewczyk Dratewka na planie filmowym”,  zorganizowanym przez „Teatr Show”. Odbyło się ono w Ustroniu, w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą filmowców a także aktywnie uczestniczyć w tworzeniu filmu. To była ciekawa i pouczająca przygoda. 

Zespół Promocji SP3