"Wieczór z Korczakiem"
 
 

25 listopada 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie "Wieczór z Korczakiem", który jest kontynuacją corocznych obchodów Święta Szkoły. Impreza ta skierowana była do uczniów naszej szkoły, ale również zaprosiliśmy wychowanków z innych placówek oświatowych z Cieszyna. Ideą drugiego już nietypowego spotkania jest propagowanie postaci naszego patrona - Janusza Korczaka , popularyzowanie jego myśli pedagogicznej i życiowej mądrej filozofii. Warsztatowa forma tych działań ma na celu zaktywizowanie dzieci do pokazywania ich talentów, nabywanie umiejętności wdrażania samorządności  i samodzielności myślenia. Dziecko twórcze , kreatywne i uśmiechnięte to ideał wychowanka, podstawa do stworzenia dobrego społeczeństwa w przyszłości według naszego patrona. Zabawy w ten piątkowy wieczór nie brakowało. Spotkanie 36 młodych ludzi wraz z opiekunami zaczęło się od warsztatów teatralnych , które wspierał swoją obecnością i radą zawodowy cieszyński aktor- Bogusław Słupczyński. Cztery losowo wybrane grupy dostały do opracowania scenariusz, który powstał na podstawie książki Janusza Korczaka " Król Maciuś Pierwszy" . Był to fragment przedstawiający scenę sejmową , w której widoczny jest trud władzy króla i rodząca się niedojrzała demokracja dziecięcych posłów. Młodzi twórcy wraz z reżyserami wcielili się w postacie, stworzyli kostiumy i zaaranżowali w ciągu dwóch godzin scenki teatralne. Adrenalina i młodzieńcza swoboda doprowadziła do bardzo ciekawych teatralnych rozwiązań, które choć nie były zamknięte wiarygodnie i ciekawie oddawały istotę dzieła korczakowskiego. Aktor wyłonił spośród twórców sześć osobowości aktorskich, które zostały nagrodzone. Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki i dyplomy. Wszyscy byli wygrani, gdyż w trudzie i zabawie potrafili pokonać swoje słabości i  stanąć na scenie. Druga część spotkania odbyła się w pięknie udekorowanej świetlicy przy świecach. Czas przybyłym umilały domowe wypieki i aromatyczna kawa i herbata. Rozpoczęło się od muzycznej niespodzianki pani Agaty Nowakowskiej i Edyty Bogdan. Potem był krótki wykład pana Bogdana Słupczyńskiego o istocie przekraczania osobistych barier w teatrze i rozdanie nagród. Po czym przyszedł czas na konkurs pięknego czytania fragmentów książek Korczaka przez zaproszonych gości. Czytali: pan burmistrz Cieszyna -Ryszard  Macura , poetka, pedagog- Pani Patrycja Łyżbicka ,właścicielka klubo - kawiarni literackiej " Kornel i Przyjaciele" - Mariola   Sznapka  , Pani dyrektor naszej szkoły - Mariola Lapczyk . Najlepszego czytającego  wybierały dzieci poprzez głosowanie cukierkiem. Największą ilość słodkości i laur zwycięstwa otrzymała pięknie czytająca - Pani Patrycja Łyżbicka. Uczestnicy dostali upominki. Końcowym etapem imprezy było wręczenie nagród za międzyszkolny konkurs plastyczny " Korczak wśród dzieci ".

Dzieci otrzymały nagrody. Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe i pomoc w ich zakupie. Na końcu pani dyrektor Maja Szczotkarz pożegnała wszystkich korczakowskim mottem " Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie", które będzie przyświecało nam cały rok w naszych działaniach .
W szkolnej świetlicy i na parterze na szkolnej gazetce możemy podziwiać dzieła młodych twórców. Organizatorami całej imprezy był Zespół Korczakowski SP 3  i zaangażowane , otwarte panie, które wsparły działania pomocą za co im serdecznie dziękujemy.

 Zespół Promocji SP3