Wielkanocna pisanka    
 

Końcem marca w naszej szkole odbył się konkurs na "Najpiękniejsz± pisankę Wielkanocn±". Uczniowie klas 1, 2 oraz 3 wykonali piękne
i kolorowe pisanki. W¶ród wszystkich prac nagrodzone zostały trzy najciekawsze:
 1 miejsce - Bartek Podlak z klasy 2e
 2 miejsce - Tatiana Biernat z klasy 2 e
 3 miejsce - Krystian Piznal z klasy 3.
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
 Zespół Promocji SP3