PODEJMIJ MĄDRĄ DECYZJĘ – NIE PAL!

W styczniu, zakończył się program profilaktyki palenia tytoniu, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, będący pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nasi uczniowie z klas IV-VI, już po raz kolejny wzięli udział w zajęciach warsztatowych w ramach tego programu. Wzięło w nich udział ok. 200 uczniów z 9 oddziałów klasowych. Celem zajęć było przyswojenie przez uczniów wiedzy o szkodliwości nikotyny,  kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia i odpowiedzialności za własne zdrowie a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Podejmij mądrą decyzję – NIE PAL”. Zadaniem konkursowym było stworzenie własnego, unikatowego znaku zakazu palenia. Powstało wiele pięknych i pomysłowych prac, które nagrodzono dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.  

 Oto wyniki:

   I miejsce: Weronika Ustrzycka i Karol Lubowicz z klasy 6A

  II miejsce: Julia Kłosek i Oliwia Węglorz z klasy 6C

 III miejsce: Marta Mędrala i Julia Śliwka z klasy 6A