WYCIECZKA DYDAKTYCZNA
DO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO
W W.P.KiW W CHORZOWIE

Jak co roku klasy szóste uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do Planetarium i stacji klimatycznej.  

Uczniowie wzięli udział w dwóch lekcjach dotyczących kosmosu, zobaczyli największy refraktor w Polsce.

W stacji klimatycznej uczniowie uczestniczyli w lekcji dotyczącej pogody, składników przyrody i meteorologii.

red. Henrietta Morawiec