AKCJE PRZEPROWADZONE W SZKOLE:

„Miseczka dla pieseczka” >>>  
Z ekologią  „za pan brat”
konkurs „Na najlepiej prowadzoną edukację
dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych
województwa śląskiego” >>>