¦piewanie na Rynku

W pi±tek (16.09.2011) o godzinie 12:00 na rynku w Cieszynie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ¶piewaniu pie¶ni regionalnych w ramach projektu: „XI skarby z cieszyńskiej trówły”. Wraz z uczniami innych szkół z Cieszyna od¶piewali pie¶ni, które przypominały ludziom o lokalnej tradycji, historii, ale również o kulturze polsko – czeskiego pogranicza.