Wycieczka
do lasu Bielowiec    9 listopada 2011r grupa uczniów kółka przyrodniczego i turystycznego kl.III - VI wzięła udział w wycieczce do lasu Bielowiec. Podczas wyprawy sekretarz i myśliwy z Koła Łowieckiego "Brzezie", p. Klemens Młodzianowski zapoznał uczniów z urządzeniami służącymi do obserwacji stanu zwierzyny i do polowań. Uczniowie zobaczyli kilka ambon, paśnik i tzw. zasyp służące do dokarmiania zwierząt. Spacer po jesiennym lesie zakończyliśmy ogniskiem przygotowanym przez pracowników z leśnictwa Dzięgielów. Był to bardzo mile i ciekawie spędzony czas.