Zwiedzanie rezerwatu przyrody KOPCE w Marklowicach

 

21 września  21 członków kółka turystycznego i przyrodniczego zwiedziło rezerwat przyrody KOPCE w Marklowicach. Uczniowie obejrzeli piękny naturalny las liściasty m.in. buczynę oraz grąd ze słynną cieszynianką w runie. Z punktu widokowego nad rezerwatem widać było panoramę innych dzielnic Cieszyna : Boguszowic, Kalembic i Pastwisk oraz Czeski Cieszyn.  W dole widoczna była oczyszczalnia ścieków i tor motokrosowy / obecnie w przebudowie / na użytku ekologicznym „Łąki na Kopcach”

red. Krystyna Brudny