Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa w Czeskim Cieszynie zorganizowało

15 marca 2012 r. konferencję inauguracyjną p.h.

Rok Janusza Korczaka na Zaolziu. "Tradycje i innowacje w pedagogice”.

Naszą szkołę reprezentowały p. Mariola Cieślar i p. Bożena Foltyn.

Tematy poruszone przez prelegentów:

  1. Postać Janusza Korczaka
  2. Miejsce Korczaka w historii wychowania
  3. Od Króla Maciusia do Harry`ego Pottera
  4. Janusz Korczak prekursorem walki o godność i prawa dziecka
  5. Czy jest potrzebny nauczyciel-wychowawca ( opiekun klasy) we współczesnej szkole

Imprezą towarzyszącą była wystawa p.t. „Janusz Korczak i jego Król Maciuś w zbiorach filatelistycznych”.

Ekspozycja ta to zbiór filatelistyczny, ilustrujący dzieje polskiej literatury, zapisane znaczkami pocztowymi w latach 1945 – 2012.