PRACA WOKÓŁ PATRONA W ROKU 2012

 

I. „Czuć jak dziecko, myśleć jak Stary Doktor”

 1. „Bale u króla Maciusia” – klasy I – III.
 2. Konkursy szkolne: pięknego czytania fragmentów utworów J. Korczaka, quiz dla najmłodszych, album o J. Korczaku metodą projektu.
 3. Konkursy międzyszkolne: literacki, czytelniczy, plastyczny.
 4. Akcja charytatywna „Na pompy z pompą” połączona ze spektaklem, z pokazami, warsztatami, sprzedażą prac artystycznych … (pomoc dla Krystiana i Szymona - zbieranie funduszy na pompy insulinowe).
 5. Przybliżenie sylwetki J. Korczaka i popularyzacja Jego idei w zaprzyjaźnionych szkołach.
 6. Projekcja filmu p.t. „Korczak”  w reż. A. Wajdy.
 7. Turniej sportowy Korczakiada”.
 8. Lekcje wychowawcze w kl. IV- VI, których mottem będą myśli J. Korczaka.
 9. Lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I – III przybliżające postać patrona.
 10. Wystawa prac dziecięcych w latach 2010 – 2012.
 11. Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej.
 12. „Żywa lekcja o J. Korczaku” – wykład dla nauczycieli i rodziców.
 13. Udział w konferencjach naukowych.
 14. Udział w kampanii „Pola nadziei”.
 15. Wyjazd na „Zieloną szkołę” do Jastrzębiej Góry.
 16. Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły.

II. XII Ogólnopolska Wigilia Korczakowska

1. Jasełka  - w wykonaniu uczniów naszej szkoły.