Konferencja naukowa "Janusz Korczak jako autorytet młodego pokolenia"

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej UŚ w Cieszynie zorganizowało 9 maja 2012 r. Konferencję Naukową "Janusz Korczak jako autorytet młodego pokolenia". W konferencji udział wzięły panie Ewa Czauderna  i Bożena Foltyn wraz z dziećmi - laureatami konkursu plastycznego.

W programie:

- Król Maciuś I w obrazach młodego pokolenia.

- Idea korczakowska - tradycje i innowacje w pedagogice.

- Postać J. Korczaka we współczesnym odbiorze społecznym.

- Myśl pedagogiczna J. Korczaka w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie podręczników "Nasza klasa" i "Witaj szkoło".

- Korczak - autorytet moralny?

- Transmisja wartości w poglądach J. Korczaka.

- J. Korczak a odwrócony dekalog w czasie okupacji nazistowskiej.

- "Jak kochać dziecko" J. Korczaka w świetle współczesnych [poglądów na temat profilaktyki rozwoju i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.