Rok 2012-rokiem Janusza Korczaka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 - ROKIEM JANUSZA KORCZAKA. Nasza szkoła będzie pracować zgodnie z hasłem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka przyjętym na ten rok:

„CZUĆ JAK DZIECKO – MYŚLEĆ JAK STARY DOKTOR”