Rok 2012-rokiem Janusza Korczaka >>>

Praca wokół patrona w 2012 r.>>>

Rok Janusza Korczaka na Zaolziu >>>

Konferencja Naukowa "Janusz Korczak jako autorytet młodego pokolenia" >>>

Konferencja „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” >>>