Niezwykły gość w cieszyńskiej „TRÓJCE”

            W piątek 30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, z wielką niecierpliwością oczekiwali na spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka p. Markiem Michalakiem. Towarzyszyły mu p. Beata Sobocińska - dyrektor zespołu do spraw edukacji i wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz p. Bronisława Szkaradnik - zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku - Białej.

            Uczniowie przywitali swoich gości pięknymi śląskimi pieśniami i wierszami przygotowanymi specjalnie na tę okazję przez zespół wokalny i koło teatralne. Dzieci zaprezentowały się we wspaniałych strojach śląskich, podkreślając wagę tej wizyty.

            Rzecznik Praw Dziecka  z postaci abstrakcyjnej, znanej jedynie z telewizji czy opowiadań nauczycieli na lekcjach wychowawczych, stał się realną postacią, która reprezentuje ich prawa.

            Pan Marek Michalak w bezpośredniej rozmowie z dziećmi bardzo łatwo nawiązał nić porozumienia i zlikwidował dystans, który początkowo onieśmielał małych rozmówców. Wraz z kolejnymi  pytaniami uczniowie przekonali się, że Rzecznik Praw Dziecka, rozmawia z nimi z powagą, troską i prawdziwym zainteresowaniem.

            Na pożegnanie wśród gromkich braw,  na ręce pani dyrektor został przekazany Kodeks Praw Dziecka z dedykacją i autografem Rzecznika, a wszyscy uczniowie upominki z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży szkolnej.

232.jpg (83045 bytes) 243.jpg (88598 bytes) 244.jpg (88941 bytes) 246.jpg (120924 bytes)
1.jpg (80924 bytes) 247.jpg (101848 bytes) 251.jpg (92889 bytes) 253.jpg (108685 bytes)
256.jpg (101871 bytes) 254.jpg (98772 bytes) 260.jpg (99229 bytes) 264.jpg (108045 bytes)